Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1Indrayani CV - 01.962.773.6-922.000
2cv.imanuel - 01.998.330.3-922.000
3CV. Bina Karya - 01.471.227.7-922.000
4cv. suara mas - 03.229.583.4-922.000
5CV. Pamitran - 01.414.955.3-925.000
6CV. PUTRA MUTIS SEJATI - 02.332.236.5-922.000
7CV. Yelin Perfecta - 03.148.029.6-922.000
8cv Herlya - 02.536.237.7-922.000
9cv bekyzar - 02.401.445.8-922.000
10harapan karya - 01.646.018.0-922.000
11CV. Bersinar - 03.150.448.3-922.000
12CV. IDOLA JAYA - 03.029.582.8-922.000
13CV. BAGUS - 01.998.427.7-922.000
14CV.tegar mandiri - 01.787.847.1-922.000
15cv.prima perkasa - 31.589.584.7-922.000
16CV. FARIANDY - 02.946.612.5-925.000
17CV. LOKA PRIMA SEMESTA - 02.068.932.9-922.000
18Amba Raya, CV. - 01.616.132.5-922.000
19CV. CORAL - 03.029.622.2-922.000
20CV. PERINTIS PERSADA - 01.720.479.3-922.000
21CV.ALREN MANDIRI - 31.674.816.9-922.000
22CV.MATAHARI - 01.660.448.0-923.000
23Multi Prima Karya, CV - 01.776.694.0-922.000
24CAHAYA BULAN - 01.720.161.7-922.000
25CV.BETHANY - 01.944.206.0-922.000
26CV. Binna Karyda - 01.720.580.8-922.000
27CV.PUTRY TUNGGAL - 01.996.626.6-922.000
28CV.TERAS MANDIRI - 01.996.392.5-922.000
29CV. HIMALAYA - 01.720.546.9-922.000
30CV. Adelweis Permai - 01.944.224.3-922.000
31CV. TEGUH KARYA - 02.743.620.3-922.000
32CV. KEYSA - 31.604.688.7-922.000
33CV. Wenang Rivitia - 01.600.920.1-922.000
34CV. UMA PURUNG - 02.743.303.6-922.000
35TRINITAS - 01.720.353.0-922.000
36CV VICTORY - 01.646.043.8-922.000
37CV. Kasih Bunda - 02.685.266.5-922.000
38CV. Aggie Karya - 31.737.105.2-922.000
39CV. BONGKISANG - 01.600.454.1-922.000
40CV. KARYA RIBU WAKKAL - 01.787.817.4-922.000